Zlepšování v Austrálii

Od té doby, kdy ESL začala používat nástroj společenské odpovědnosti firem (CSR) tzv. Nástroj sebehodnocení v roce 2011, řada našich partnerských jazykových škol využila možnost posoudit a dále rozvíjet své vnitřní CSR strategie. Inovativní systém motivuje školy k upřímnému pohledu z jejich stávající politiky prostřednictvím zodpovězení podrobných otázek a potom formováním strategií CSR s podporou ESL a dalších jazykových škol. Při navrhování tohoto nástroje, jsme zjistili, že mnoho partnerských škol vedlo kroky správným směrem, ale bude mít prospěch z jakési formální struktury, kterou využíváme v rámci ESL.

Sydney English Academy (SEA) je jedním z partnerů, který využívá výhody CSR nástroje. Umístěná v klidném předměstí Sydney Manly, jen pár metrů od pláže a úseku Tichého oceánu s hojným výskytem velryb, je škola uprostřed nádherné přírodní rozmanitosti. Od města směrem do vnitrozemí leží Modré hory a slavné vrcholy Tři sestry umístěné v hektarech valivých lesů. “Australané si nyní uvědomují, že všechny významné změny světového klimatu budou mít významný vliv na australské životní prostředí a kvalitu života, která je pro mnoho Australanů důležitá” říkají ředitelé škol Mick Edwards a Sam Milton.

school-building

Po uznání odpovědnosti podnikatelů při zajišťování udržitelných obchodních praktik, SEA začal jejich proces tou “nejjednodušší ze všech akcí … vypnutím všech elektronických zařízení studentů i zaměstnanců z elektrické zásuvky na konci každého dne “, pouze jeden počítač nechají zapnutý, umožňující vzdálený přístup. Pokud je to možné, škola vypne své klimatizační jednotky hodinu před koncem dne. Nejen přínos pro životní prostředí, ale rovněž úspory nákladů vytvořené těmito politikami následně umožnily SEA zdroj významného procenta energie z obnovitelných zdrojů. Navíc všichni ředitelé během svých cest využívají jen bez uhlíkových letů.

Ředitelé SEA jsou velmi pozitivní ohledně výhod ESL nástroje a nástrojů jiných jazykových škol pro jejich vlastní CSR proces. “ESL samoposuzovací program umožňuje institucím sdílet znalosti o způsobech, jak by se měla jejich firma stát vice udržitelná… dává firmám struktorovaný formát pro posouzení úrovně jejich vlastní udržitelnosti a formulování plánů, jak zlepšit to, co dělali dosud.” Městská rada v Manly nedávno ocenila pozitivní přístup SEA cenou za udržitelnost, čímž chce podpořit místní podnikatele, aby se začali zajímat o udržitelný rozvoj.

photo_3-532x398

Ale ne všechny městské rady uvažují stejným způsobem jako ta v Manly. “Australské rady nejsou příliš dobře zaujaté recyklací, jak by mohly být… je proto velkou výzvou, když chceme reyklovat. Bohužel městské služby nerozdělují odpad tak, jak by měly.” Říká Babette Furstner z ILSC, která má dva kampusy v Austrálii – v Sydney Brisbane. “ CSR je skutečné jádro naší filozofie a školní kultury na ILSC… globální komunity a životní prostředí – o to nám jde především.” Největší výzvou, které škola čelí, je recyklace papíru, vody a elektřiny a ILSC představila svou politiku, kterou chce snížit svoji spotřebu. Všechny fotokopie jsou na recyklovaném papíru, který se používá oboustranně. Babette pokračuje: “Už netiskneme studentské přihlášky, ale necháváme je v elektronické podobě a přesouváme je do systému podobnému tomu finančnímu… používáme sety textů ve třídě místo okopírované stránky, abychom snížili spotřebu papíru.”

australia_2-225x300

Dalším cílem je redukování zbytečného plýtvání vody a elektřiny. Spotřeba vody byla v ILSC snížena díky dobře udržovaným kohoutkům, regulovanýému splachování WC a filtrování body, zatímco byly zakoupeny spořivé žárovky a zhasíná se v místnostech, kde nikdo není. Shafston College v Brisbane si nechala nainstalovat dvě velké nádrže na shromažďování dešťové vody a podněcuje různé politiky k úspoře energie.

Jednou partnerskou školou, která viděla výhody progresivní energetické politiky, je Byron Bay English language school. Škola nainstalovala 10KW solární elektrický system na střeše, který jí nyní poskytuje 40% potřebné elektřiny. “Velké úspory, ale rovněž veliké investice!” říká ředitel Michael O’Grady. Škola dostane “dobrou cenu” od státní správy za vyrobenou elektřinu a obdržela od státu instalační výhody na solární zařízení na výrobu teplé vody ve studentských domech. “Je vzrušující, když víme, jak efektivní se stane solární průmysl.”

Michael reprodukuje zpětnou vazbu od ostatních škol, říkajíc: “myslím si, že se ubíráme správným směrem, ale oficiální podpora není tak přímá”, a to navzdory otázkám přeměn životního prostředí, které jsou stále více prominentní v zemi, kde se účinky globálního oteplování začínají projevovat. A co víc, australský komoditní boom nezastavil nedávno 25% zvýšení cen elektřiny a existují zde obavy ze zahraničních firem, které nakupují velké pruhy půdy k získání nalezišť svítiplynu a tím redukují plochu pro pěstování národní produkce potravin. Cameron Lloyd z Shafston College poukazuje na to, že nedávno prozradil, že uhlíková daň 23 dolarů za tunu je v současné době nejvyšší na světě.

Existuje mnohem vice praktik udržitelného podnikání nejen formou ochrany životního prostředí. Naše partnerské školy se aktivně věnují i charitě. Například, v roce 2011 SEA spolupracovala s místní charitou, aby zde mohli studenti z Východního Timoru (jeden z nejnovějších a nejchudších národů světa) studovat angličtinu po dobu 2 měsíců. Škola nyní plánuje nabídnout podobné stipendium každoročně žákovi z rozvojové země. ILSC byla nedávno zapojena do Rio Tinto závodu proti rakovině, kde její studenti tvořili největší skupinu dobrovolníků. Škola se pravidelně účastní charitativních akcí, jako je “Běh pro uprchlíky”, “Zombie Walk” a “most do Brisbane”. “Chceme poskytnout studentům šanci zapojit se do smysluplných aktivit, zatímco oni jsou tady v Austrálii” říká Babette. A zaměstnanci jsou zapojeni také: ILSC učitelé sháněli peníze, aby mohli sponzorovat účast kambodžských učitelů na Cam TESOL konferenci na konci roku 2011 a stejný plán mají pro rok 2012.

Australští podnikatelé čelí několika CSR výzvám, ale naše partnerské školy dělají velké kroky správným směrem. Jejich aktivity pomohou zajistit, že je Austrálie i nadále vynikající destinace pro kurzy angličtiny pro nadcházející roky.

Najděte více informací o anglických kurzech v Austrálii a CSR sbehodnotícím nástroji.