K zajištění udržitelné budoucnosti – tak trochu jiné stáže v Belfastu

Hlavní město Severního Irska je jedna z našich nejoriginálnějších a nejvíce vzrušujících destinací pro kurz angličtiny. Belfast je mladé město plné energie, ale obklopuje ho nádherná, poklidná krajina plná zeleně. Není proto divu, že naše místní partnerská škola IH Belfast je nadšeným stoupencem našeho úsilí o udržitelnost.

Belfast

Sešli  jsme se s ředitelem školy Paulem McMullanem, abychom se dozvěděli více o krocích v rámci společneské odpovědnosti firem (CSR), které škola IH Belfast podnikla, a o inovačních stážích, kterých se mohou zúčastnit studenti ESL, kteří se chtějí na něčem přímo podílet a přitom se učit angličtinu přímo na místě.

ESL: Jak v International House Belfast přistupujete k problémům udržitelného rozvoje?

IH Belfast: V roce 2011 jsme oficiálně sepsali svůj přístup k společenské odpovědnosti firem a vytvořili jsme své zásady CSR. I když jsme stále ještě v počátečních fázích vývoje svých obchodních zásad v tomto směru, International House Belfast se snaží být podnikem s příznivým dopadem na své lidi, planetu a místo, kde žijeme. Chceme, aby náš přístup k společenské odpovědnosti stál za každým naším rozhodnutím. Vše od nákupu papírů až po způsob, jakým organizujeme své marketingové materiály a dopravu svých zaměstnanců a studentů. Společenská odpovědnost se musí stát nedílnou součástí rozhodování, ať už jde o velké věci, nebo maličkosti.

International-House-Belfast-

Jakožto malá firma se snažíme být dostatečně flexibilní a aktivní, abychom se mohli chopit příležitostí, jež se nám nabízejí v rychle se měnícím obchodním a společenském prostředí. Díky  vysoké úrovni zapojení všech zaměstnanců a přístupu k rozhodování na principu„kulatého stolu“, kde má každý možnost vyjádřit svůj názor, se snažíme vytvářet pozitivní pracovní prostředí, které maximalizuje potenciál všech našich lidí. Od chvíle, kdy jsme v roce 2007 otevřeli, máme 90 % těch samých zaměstnanců na plný úvazek, včetně těch, kteří se vrátili z rodičovské a dlouhodobé dovolené.

Nabízíme možnost praxe pro studenty středních škol a dobrovolníky, kteří se zajímají o jazyky a práci v oblasti výuky jazyků. Našim zahraničním studentům také doporučujeme výpomoc v našem městě, do níž se mohou zapojit s naší partnerskou organizací „Volunteer Now“ (volunteernow.co.uk)

ESL: A zapojili jste se i do ochrany životního prostředí…

IH Belfast: Od roku 2011 tiskneme všechny marketingové materiály na papíře s certifikací FSC a začali jsme tisknout materiály v cílových zemích, místo toho, abychom je vytiskli zde a dováželi je tam. Také jsme snížili počet tištěných materiálů a vytvořili nové webové stránky, kde si je můžete stáhnout v elektronické podobě.

Naši zaměstnanci mají nyní možnost zapojit se do celonárodní vládní kampaně „Do práce na kole“, která má lidi inspirovat, aby se dopravovali i jinak než autem a cestou do práce udělali něco pro své zdraví, což má za následek čistší životní prostředí a zdravější zaměstnance. Je-li to možné, snažíme se nakupovat lokální produkty.

V roce 2012 v naší jazykové škole a studentských bytech proběhl ekologický audit.

ESL: Jaké informace vám audit poskytl?

E kologický audit vyhodnotí dosavadní praxi a v čem a jak se může firma zlepšit. Je hloubkovou analýzou a poskytuje doporučení týkající se vztahu řízení podniku k sociální odpovědnosti, využití energie, nakládání s odpady, využití vody, dopravy, monitoringu, kancelářské práce a zadávání zakázek. Výsledek hodnocení je poměrně obecný a může být využit ve většině organizací. Mnoho doporučení lze provést okamžitě a bez jakýchkoliv výdajů. Například: Náklady na vytápění vzrostou asi o 8 % za každý 1 stupeň ohřevu. Tím, že jednoduše zavedete pravidla ohledně teploty v kancelářích, se dá výrazně ušetřit na spotřebě energie (optimální teplota v kanceláři je 21 až 23°C).

Kromě toho můžete ušetřit více než 15 % energie jen tím, že zvýšíte informovanost mezi zaměstnanci nebo si zjistíte něco o odvozu odpadu, čímž můžete zvýšit část zrecyklovaného odpadu až na více než 90 %. Výsledek jsme využili k rozvoji svého systému environmentálního managementu a rádi se o něj podělíme s dalšími organizacemi.

V roce 2013 jsme začali zaznamenávat a sledovat svou spotřebu energie a množství spotřebovaných papírů při  kopírování. Klíčovým bodem  v přístupu každé společnosti k zodpovědnosti je míra, do jaké pro myšlenku CSR nadchne své zaměstnance.  Jedním ze způsobů, jak toho docílit, jsou u nás zaměstnanecké finanční odměny, sníží-li se naše spotřeba energie a množství použitého papíru.

Učitelé v IH Belfast připravili kurzy zaměřené na CSR, jejichž náplň začínáme používat v celém studijním plánu.

Zavázali jsme se, že budeme všechny naše poznatky s jinými organizacemi, abychom jim mohli pomoci, poučit se od nich a porovnat svou činnost s ostatními firmami v Severním Irsku a jinde.

ESL: Povězte nám víc o charitativních akcích ve škole

IH Belfast: Pro rok 2013 jsme se zavázali k podpoře 3 dobročinných organizací – z každé přijaté rezervace věnujeme část na charitu. Jedna z organizací, které podporujeme, se zaměřuje humanitárním směrem, další na ekologii a třetí na zvířata.  Každý má jiné životní zkušenosti a s různými charitami a má na ně určitý názor, proto pro nás bylo důležité probrat to se všemi zaměstnanci a dohodnout se, koho budeme podporovat.

ESL: Co vás motivovalo, abyste podnikli všechny své kroky ohledně společenské odpovědnosti firem?

IH Belfast: Všechno to začalo spoluprácí s ESL a tím, že jsme začali používat sebehodnotící nástroj. Jakmile začnete, chcete ovšem neustále zlepšovat své obchodní praktiky, a to vás inspiruje. Nástroj sebehodnocení také umožňuje partnerským firmám sdílet myšlenky a moci vzájemně porovnávat, jak jsou na tom s CSR.

CSR

ESL: Máte pocit podpory ze strany vlády a oficiálního přístupu v Severním Irsku?

IH Belfast: V některých ohledech ano, v jiných zase ne. Dám vám příklad. Naše městská rada pořádí účinnou kampaň za snížení množství potravin, které skončí v odpadu, udržování čistoty ve městě a podobně, ale zjistili jsme, že jediné, co recyklují, je papír a lepenka z tříděného odpadu, který sbírají. To znamená, že bez ohledu na to, jak pečlivě a pilně jsme na IH Belfast roztřídili odpad, oni všechno kromě papíru a lepenky zase smíchali a šlo to na skládku. V současné době hledáme jiného poskytovatele odvozu odpadu, který zaručí, že velké procento odpadu všeho druhu se zrecykluje.

Soukromé podnikání v Severním Irsku do jisté míry probíhá v duchu CSR. V  Business in the Community je v současnosti asi 800 společností Spojeného království. Z toho 250 je ze Severního Irska. Na to, že jsme země s pouhým milionem a půl obyvatel, je to neuvěřitelně vysoké číslo, které ukazuje pozitivní přístup našich firem k udržitelnému rozvoji.

ESL: Business in the Community  jste zmínil na fóru ESL o udržitelnosti … můžete nám prozradit víc?

IH Belfast: V Business in the Community nesmírně podporují naše snažení v rámci CSR. Přišli na návštěvu do naší školy a pro všechny naše zaměstnance připravili prezentaci. Dokonce pro nás zařídili ekologický audit zdarma. Rozhodně doporučuji ostatním organizacím, aby se s nimi spojily. Členství sice pro malou školu, jako jsme my, není nic levného, ale existuje spousta zdrojů, díky nimž se pro vás tato částka výrazně sníží.

ESL: Jak vám pomohl sebehodnotící nástroj ESL?

IH Belfast: Sebehodnotící nástroj z nás udělal společnost, která začala přemýšlet o svém podnikání a zodpovědné obchodní praxi. Celý koncept CSR je obrovský, což vás může na začátku trochu vyděsit a nevíte, kde začít. Sebehodnotící nástroj poskytuje vynikající rámec, který ten ohromný koncept rozdělí na zvládnutelné části, jimiž se můžete propracovat a použít je při vyvíjení svých zásad, strategií a podobně.

Skvělé je to, že nástroj vám neřekne jen „uspěl/neuspěl“, ale nabízí prostor pro neustálé zlepšování. Když ho začnete používat a ještě nemáte zavedené zásady CSR, funguje jako odrazový můstek – začnete si zjišťovat více o tom, co CSR vlastně je a co byste měli dělat. Pak si vytvoříte svou politiku, použijete nástroj znovu a přejdete k dalšímu kroku. Sebehodnotící nástroj nám opravdu pomohl kousek po kousku vytvořit a upevnit naše úsilí.

Sebehodnotící nástroj nás také inspirovat k vytvoření programu pro mládež Adventure Ireland.

Adventure-Ireland

ESL: Máte nějaké tipy pro studenty, kteří přijedou do Belfastu studovat jazyk a chtějí se zapojit?

IH Belfast: Naše programy angličtina a stáž nabízí práci na míru pro každého účastníka. Snažíme se co nejvíce vyjít vstříc individuálním schopnostem, zkušenostem a očekáváním.  Tyto programy kombinují minimálně 4týdenní jazykový kurz s 10 až 16 týdny stáže. Tyto kurzy jsou zaměřeny na profesionály nebo studenty, kteří chtějí vylepšit své kariérní vyhlídky. Práce je k dispozici ve všech odvětvích, ale chceme zvýšit možnosti uplatnění v „zeleném sektoru“ v Belfastu. Belfast se opět stává zeleným evropským uzlem se slavnými loděnicemi Harland a Wolff, které nyní místo zaoceánských lodí, jako byl Titanik, vyrábějí turbíny.

Práce v zeleném sektoru v Belfastu nabízí účastníkům příležitost získat zkušenosti v jedné z nejvíce inovativních, nejmodernějších a nejrychleji se rozvíjejících ekonomik v Severním Irsku. S rostoucím počtem firem a příležitostí můžeme nabídnout účastníkům opravdu cenné pracovní zkušenosti.

V předchozích letech se naši studenti uplatnili v ochraně přírody, ekologických technologiích, zdrojích obnovitelné energie, ekologickém poradenství, zodpovědných obchodních organizacích, zemědělské výrobě a environmentálním vzdělávání. Mezi společnosti , s nimiž spolupracujeme, patří  National Trust, Conservation Volunteers Northern Ireland, Ulster Wildlife Trust a Environmental Design Consultants. Naši studenti se chopili rolí v tak různorodých oblastech, jako je obnova přírodních lokalit, ekologický turismus, lesní inženýrství a zemědělské plánování.

Naše partneři nabízejí podporu a pomoc po celou dobu trvání stáže a udržování kontaktu s účastníkem i poskytovatelem stáže. Průběžné hodnocení je důležitou součástí zajištění kvalitní zkušenosti. Po skončení stáže od hostitelské společnosti účastníci obdrží certifikát o účasti.

_International-House-Belfast-team
Kolektiv naší partnerské školy International House Belfast

Chtěl bych také doporučit studentům vyzkoušet dobrovolnictví  v našem programu „Volunteer Now“. Studenti si mohou zjistit, jaká dobrovolnická činnost je právě k dispozici, zaregistrovat se a zúčastnit se, nebo mohou zkusit náš program „Turn Up and Try“ jen jako ochutnávku na jeden den. Je to jeden den zkušeností a ideální způsob, jak zjistit, jestli je dobrovolnictví něco, do čeho se chcete víc zapojit. Dobrovolnictví je skvělý způsob, jak zapojit do místní komunity, potkat nové lidi a zhostit se nové výzvy.

Belfast je město, které se obnovuje a znovu hledá samo sebe, a tak každý student, který sem přijede, bude moci přispět k jeho rozvoji. Všichni se mohou zapojit a pomoci!

ESL: Děkujeme, Paule!