Pro trvalou udržitelnost se školou ILSC ve Vancouveru

Destinace Duben 16, 2012

Udržitelný rozvoj je ve společnosti ESL důležitou součástí politiky. Jednak tím ve vlastní organizaci zajistíme dodržování osvědčených postupů a jednak aktivně motivujeme své partnerské školy, aby se zapojovaly do osvědčených postupů v rámci společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR) prostřednictvím našeho nástroje pro vlastní hodnocení CSR a doprovodné podpůrné sítě  Jednou ze škol, která sdílí naši vizi a spolupracuje se společností ESL pro zajištění trvale udržitelných cílů, je ILSC se sídlem v kanadském Vancouveru. „Specializujeme se na vzdělávání a jako celosvětový poskytovatel výukových kurzů se snažíme vystupovat jako nestranný, soucítící vzor,“ říká Eli Zysman ze školy ILSC, „ale vedle toho se sami učíme, takže neustále přemýšlíme o tom, jak můžeme přispět k budování lepší budoucnosti.“

Možná to není žádná náhoda, že by se jazyková škola se sídlem ve Vancouveru měla soustředit na trvalou udržitelnost. Obyvatelé tohoto největšího města Britské Kolumbie, obklopeného ze tří stran vodou, situovaného ve stínu Pobřežních hor a odděleného od Tichého oceánu nádherným národním parkem, žijí v mimořádně biologicky rozmanitém prostředí. Ale inspirace přírodou nestačí; abychom něčeho dosáhli, musíme jednat odhodlaně a aktivně. Městská rada Vancouveru, města, které dalo v 70. letech 20. století vzniknout organizaci Greenpeace a severoamerickému hnutí na ochranu životního prostředí, jde příkladem, když vytvořila rozsáhlou síť cyklostezek, systém odvozu biologického odpadu a výkonná recyklační zařízení na celém území města. A nedávno vyhlásila svůj cíl stát se nejzelenějším městem světa do roku 2020.

Vancouver_ILSCVancouver

Stejně jako městská rada se i ILSC proaktivně snaží řešit otázky životního prostředí. „Udržitelný management je hlavním pilířem CSR politiky organizace ILSC,“ pokračuje Zysman, „ILSC vytvořila Zelený tým, který organicky vyvíjí, realizuje, vyhodnocuje a neustále vylepšuje iniciativy školy ILSC zaměřené na trvalou udržitelnost.“ Environmentální politika školy byla formálně sestavena na základě použití nástroje pro vlastní hodnocení CSR společnosti ESL, který vytváří pro partnery, studenty i zaměstnance jasný rámec, aby zeleným iniciativám porozuměli a mohli je realizovat v praxi. Trvalá udržitelnost ale nezahrnuje jen otázky ochrany životního prostředí; díky přístupu založenému na vzájemné spolupráci a přístupu k přípravě projektů, který zohledňuje základní požadavky na udržitelnost, přijdou s novými nápady pro výuku často i samotní studenti a vyučující přímo v učebnách. Tento organický rozvoj učebních plánů, inspirovaný samotnými frekventanty kurzů, je jedním z důvodů, proč je organizace ILSC schopna nabídnout širokou škálu jedinečných kurzů a programů.

Důraz na CSR se odráží i přímo v samotných učebních plánech. Kurzy, jako například ‚Celosvětové sociální problémy‘ a ‚Aktuální události‘, motivují studenty, aby vystupovali jako zprostředkovatelé změn, a oslovovali tak komunity po celém světě, do kterých se po ukončení studia ve Vancouveru vrací. Program ‚Green Leadership‘*, vytvořený ve spolupráci se společností ESL, představuje průlomový kurz, jenž podporuje osobní rozvoj ve spojení s povědomím o přírodním prostředí. Čtyřtýdenní program, zaměřený na dospělé posluchače a odborníky, v sobě kombinuje vývoj jazyka z pohledu člověka – prostřednictvím praktických dovedností, například prezentace – s moderními prvky, kterými se vyznačuje jazyk v oblasti vedení lidí a životního prostředí. Účastníci kurzu vedle toho samozřejmě mohou jít ven a užívat si nádherné přírodní scenérie v okolí města díky volnočasovým aktivitám, včetně jízdy na kajaku a návštěvy místních progresivních firem, jejichž cílem je podporovat týmovou práci.

Photo-nature

Organizace s více školami mohou narazit na problémy s celosvětovou koordinací CSR politiky. CSR nástroj společnosti ESL poskytuje takovým organizacím podporu a strukturu pro provádění vlastních CSR politik v různých místech. ILSC převzala zkušenosti své vancouverské školy a předala je i svým ostatním vzdělávacím organizacím v TorontuMontrealuSan FranciskuDillí,Sydney a Brisbane.

Školy organizace ILSC v Kanadě a v Indii jsou klíčovými partnery pro programy stáží společnosti ESL. Studenti díky nim mohou sloučit jazykový kurz se stáží v pečlivě zvoleném místním podniku. Takové programy jsou podle nás nejlepším způsobem, jak důkladně poznat místní kulturu a současně rozvíjet vlastní odborné i jazykové dovednosti. V souladu s vlastními politikami v oblasti CSR spolupracuje organizace ILSC se společnostmi, které se zaměřují na životní prostředí a zlepšování společnosti. Společnosti, mezi které patří Eco-Quartier v Montrealu, Green Roofs v Torontu a Habitat for Humanity ve Vancouveru, jsou oddány záležitostem zlepšování sociální situace a odpovědnosti za životní prostředí. V Dillí nabízíme možnost zkombinovat kurz angličtiny s dobrovolnou prací v místních nevládních organizacích. Tento program je současně nabízen skurzy hindštiny.

Photo-Green-Roofs-Toronto

Sociální prvek trvalé udržitelnosti je mimořádně důležitý. Stejně jako ostatní klíčové partnerské školy společnosti ESL komunikuje i organizace ILSC pozitivně jak s místními, tak i mezinárodními komunitami prostřednictvím stipendijních programů, fundraisingových akcí a programů lokální spolupráce, jako je například program Learn to Earn v ILSC Dillí, který poskytuje kurzy angličtiny znevýhodněným indickým dívkám a mladým ženám. Během několika posledních let se organizace ILSC v několika případech podílela na pomoci regionům postiženým neočekávanou pohromou, například v africkém rohu, v Japonsku, v Pákistánu a na Haiti.

ILSC-New-Delhi

„ILSC usiluje o udržení organické formy změn a postupně se učí, roste a mění, což vede k průběžným úpravám, rozšiřování a zlepšování jejích CSR iniciativ. Nepřetržitě objevujeme nové způsoby, jak můžeme přispět k pozitivnějšímu světu a budoucnosti.“ Stále více škol se věnuje vzdělávání nad rámec jazykových hodin. Naše společnost ESL je zde, abychom podporovali tento důležitý krok na cestě k trvalé udržitelnosti.

Zjistěte více o nástroji pro vlastní hodnocení CSR společnosti ESL.

By Alex Hammond

What do you think?