Změna vnímání v Latinské Americe

Z celkového počtu 400 milionů španělsky mluvících osob na světě jich zhruba 85 % žije v Latinské Americe. Je to rozmanité místo, táhnoucí se od ledově modrých ledovců Tierra del Fuego až po rozpálenou Mexickou poušť přes panenské deštné pralesy Střední Ameriky. Kultury Latinské Ameriky jsou právě tak rozmanité; každá země a město má své vlastní zvuky, chutě a tradice, mísí se zde velké množství domorodých vlivů se zvyky koloniálními a přistěhovaleckými. Je to místo, kde se můžete naučit španělsky a prožít největší dobrodružství svého života.

Státy Latinské Ameriky ale čelí mnoha problémům, společenským i těm, které se týkají životního prostředí. Najdete zde stejně tak skutečnou chudobu jako rozmanitost přírody, díky níž jsou některé lokality tak atraktivní, že pro ně vliv člověka představuje nebezpečí. V této souvislosti naše partnerské školy pracují na snížení své ekologické stopy a nabízí studentům autentický vhled do místního života, a to zejména prostřednictvím dobrovolnických projektů, které pomáhají místním komunitám. Pro studenty to může být zkušenost, která jim změní život.

Habla-Ya-Volunteering-532x399

„Jakožto dobrovolník z Evropy nebo Severní Ameriky toho tady třeba moc neovlivníte, ale myslím si, že když přijete domů, budete spoustu věcí vnímat jinak – a to je jedna z nejdůležitějších věcí, které si z toho můžete odnést.“ říká Julio J. Santamaria Barria z Habla Ya! v Panamě. Sice toho během svého krátkého pobytu stihnete udělat jen omezené množství, ale budete mít možnost poznat stránku místní kultury, kterou turisté vidí jen zřídka. A vaše podpora organizacím rozhodně pomáhá. Někteří studenti po návratu domů ještě dlouho přispívají na místní projekty.

Casa Esperanza jedním z projektů v Boquete, do nějž se studenti z Habla Ya! aktivně zapojují. Organizace podporuje místní děti v setrvání na škole tím, že je ráno vyzvedne z domova, dá jim snídani a vezme je do školy. V odpoledních hodinách jsou děti ze školy vyzvednuty, dostanou oběd a je o ně v centru postaráno do té doby, než jejich rodiče skončí v práci. „Tady se naši studenti mohou zapojit. Pomáhat s aktivitami, hrát s dětmi sportovní hry a zapojovat se v seminářích, jako je třeba práce s počítačem a výuka angličtiny.“ vysvětluje Julio. Škola s organizací Casa Esperanza spolupracuje a podporuje studenty, aby se podělili o své schopnosti a zájmy. „Studenty to baví a stojí to podle nich za to, protože dělají něco, co má smysl.“ Dalším způsobem, jak studenti mohou využít své schopnosti a pomáhat místní komunitě, je výuka angličtiny ve škole, kde se dvakrát týdně konají večerní hodiny zdarma.

Habla Ya! má pro řízení dobrovolnických programů v Boquete zvláštního pracovníka (a plánuje v blízké budoucnosti dalšího jmenovat v Bocas del Toro).  Díky tomu studenti se speciálními dovednostmi mohou pracovat na projektech, kde tyto své schopnosti skutečně využijí. Jedním z příkladů je místní sirotčinec, který pomáhá týraným dětem. Vzhledem k povaze práce musí dobrovolníci mluvit španělsky na přiměřené úrovni, mít zkušenosti s pomocí problémovým dětem a být schopni věnovat projektu jeden měsíc. „Každý rok máme jen hrstku studentů, kteří chtějí v sirotčinci pomáhat, ale na nově příchozí studenty to dělá velký dojem.“

Další projekt, který vyžaduje specializovanější dovednosti, probíhá v Habla Ya! v Bocas del Toro. „Floating Doctors je skupina amerických lékařů, kteří cestují po Střední Americe. Pokud má některý z našich studentů lékařské vzdělání, může pomoci, například když Floating Doctors jednou za měsíc jedou do vzdálené komunity.“ říká Julio. „Je to skvělá šance jak si procvičit používání lékařských výrazů ve španělštině, což je v USA zřčejmě velmi užitečné.“

Další projekty žádné speciální schopnosti nevyžadují a dají se dobře propojit s výukou španělštiny. Studenti mohou například pomoci s Real Boquete Recycling, což je pravděpodobně nejrozvinutější recyklační program v Panamě. Místní děti se učí, jak recyklovat odpad, za který jejichž škola obdrží prostředky. „Má to význam,“ říká Julio, “rodiče dětí nyní přináší do školy své věci k recyklaci! Naši studenti vypomáhají tak, že v rámci projektu rozdávají letáky, navštěvují školy a mluví s dětmi a chodí do center a přímo pracují s materiály.“ Studenti mohou také navštívit místní centrum péče o seniory, popovídat si s obyvateli, hrát karty, chodit s nimi po městě. „To je hezká věc, která se dá dělat současně s kurzem španělštiny. A samozřejmě si tak procvičujete jazyk.“

Partner ESL Academia Columbus má svá centra v EkvádoruKostarice a Mexiku. Katrin Uphoff vysvětluje, že školy chtějí, aby se jejich studenti „nejen učili španělsky, ale také porozuměli latinskoamerické kultuře a dozvědět se o jejích přírodních zdrojích. Pro místní příroda hraje velmi důležitou roli v jejich životě, ať už je to proto, že žjí v ní (Mayové žijící v džungli nebo obyvatelé žijící v blízkosti aktivní sopky), z ní (zemědělství, kávové plantáže, pláže…), nebo s ní (s místní flórou a faunou, která svou krásou láká k šnorchlování s mořskými želvami, návštěvám parků s opicemi a turistice v zasněžených Andách, ale zahrnuje také nebezpečí, jako například krokodýly v řekách, pumy v džungli a aktivní sopky). Příroda je zkrátka protkaná s historií země a kulturou. ”

volunteering-532x399

Academia Columbus pořádá řadu dobrovolnických projektů v oblasti životního prostředí, jakož i sociální oblasti. K některým příkladům environmentálních dobrovolnických projektů patří program na záchranu mořských želv v Mexiku, údržbu a zachování národních parků v Kostarice, dobrovolnictví na Galapágách, výzkumu a/nebo údržbu a zachování deštných pralesů v Ekvádoru. „Chcete-li přispět k místním sociální projektům, rozjeli jsme také kurz klinické praxe a španělštiny  v Mexiku, kde studenti 4 hodiny studují španělštinu a poté v odpoledních hodinách pracují pro Červený kříž v Playa del Carmen nebo jdou s místním lékařem do mayské komunity.“

Problematika životního prostředí

Academia Columbus také tvrdě pracuje na své vnitřní politice CSR (Corporate Social Responsibility, Společenská odpovědnost firem). V ESL bereme otázku CSR velmi vážně a aktivně podporujeme naše partnerské školy ve sdílení naší vášně. Jedním ze tří pilířů udržitelnosti jsou environmentální opatření – a Academia Columbus jich má celou řadu. Například: všechny studentské apartmány se nacházejí ve vzdálenosti max. 30 minut chůze od škol, což pomáhá snížit zbytečné cestování (navíc je to pro všechny zúčastněné pohodlnější). V Mexiku a Quitu je tato docházková vzdálenost ve skutečnosti obvykle ještě mnohem kratší. V ubytování najdete cedule, které vybízejí studenty k snížení odpadu a vypínání elektrických spotřebičů, když se nepoužívají.  Veškerý odpad ve školách se třídí a studenti jsou vyzváni, aby dělali totéž.

Panama-532x399

Školy Academia Columbus rovněž povzbuzují studenty v přemýšlení o životním prostředí prostřednictvím příslušných kurzů a obsahu výuky. Škola v Kostarice nedávno vyhlásila soutěž plakátů k Světovému dni životního prostředí, na němž se studenti a zaměstnanci podíleli tím, že vytvořili plakáty s poselstvím ve prospěch přírody a planety.

Katrin je nadšená z nového kurzu založeném na španělštině a ekologii v Kostarice. „Pořád ještě dotváříme jednotlivé rysy programu, ale bude to kombinace obecné španělštiny, specifického zaměření na slovní zásobu týkající se ekologie, přednášek o ekologii, návštěv ekologických podniků a případně následujícího dobrovolnického projektu. Budeme se snažit tento kurz spustit v roce 2013.“

Státní podpora (a její nedostatek)

Jedním z problémů všech našich latinskoamerických partnerských škol je nedostatek takové státní podpory, která je dnes běžná ve většině států Evropy. „Spousta problémů je například s recyklací.“ říká Katrin a poukazuje na to, že odměny za recyklaci jsou nerovnoměrné, s výjimkou Kostariky, kde se tříděný odpad odváží zdarma. V Mexiku naopak tříděný odpad odváží stejná společnost a znovu jej míchá, jelikož „recyklace zatím nemá moc smysl.“

Julio z Habla Ya! je rovněž znepokojen nedostatkem státní podpory v místních komunitách v okolí jeho škol, což je zčásti důvod, proč existuje tolik dobrovolnických příležitostí pro studenty. „V téhle zemi je spousta peněz, ale nedostanou se tam, kde je jich potřeba – částečně díky korupci. Floating Doctors jsou v Bocas del Toro tolik důležití z toho důvodu, že naše místní nemocnice je bez financí. Stejně jako mnoho dalších místních charit a organizací je řídí cizinci, kteří sem přišli a viděli, že mohou něco udělat. Nejúspěšnější iniciativy jsou obvykle ty soukromé, které mohou být podporovány velkými společnostmi.“

Ale nedostatek podpory ze strany státu není důvod, proč se nezapojit. Julio radí každému, kdo uvažuje o začlenění se do komunitního dobrovolnického programu, že „by to neměl být jen vedlejší projekt. Zaměstnali jsme někoho, aby řídil naši dobrovolnickou a charitativní činnost, a to byl velký krok správným směrem. Můžete udělat něco mimořádného!“

Zjistěte více o programech ESL Gap Year (pro pobyty od 3 měsíců) a kurzech španělštiny (libovolné délky).