Společná společenská odpovědnost a studium v zahraničí

ESL Říjen 30, 2014

V posledních letech zastínily v rámci celosvětového zpravodajství vzestupy a pády celosvětové ekonomiky otázky sociální a environmentální sféry. Tento graf z Google Trends ukazuje, jak všeobecný zájem o „udržitelný rozvoj“ klesal během posledního desetiletí:

Když jsme se v ESL vydali na vlastní cestu společenské odpovědnosti (CSR) v roce 2008, naše první kroky byly analyzovat, jak by se naše organizace mohla stát pozitivní silou pro lidi a prostředí, se kterými jsme ve styku. Odtud vzešla naše Charta udržitelného rozvoje, která se stala důležitou součástí naší firemní kultury.

Jedním z našich hlavních cílů bylo zlepšit náš globální dopad a zároveň dokázat, že je to přínosem pro naši firmu: šťastní zaměstnanci, studenti a dodavatelé v kombinaci s ekologií jsou pozitivní pro podnikání.

Dalším z našich cílů bylo zvýšit povědomí a zlepšit aktivitu mezi všemi aktéry ve vzdělávacím průmyslu. Prostřednictvím iniciativ, jako je sebehodnocení CSR Self-Assessment Tool, se to nyní stává skutečností. Study Travel Magazine nedávno věnoval titulní stránku CSR v rámci oblasti studia v zahraničí. ESL – Jazykové Pobyty byl v tomto článku často zmiňován, vzhledem k našemu dlouhodobému závazku k udržitelnému rozvoji a prosazování osvědčených postupů mezi našimi mezinárodními partnery.

Výzvy v průmyslové oblasti

Studium jazyků je přirozeně v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Porozumění jiné kultuře může vzejít pouze ze setkávání se s jinými kulturami, a to podle definice zahrnuje i cestování. Ale cestování na dlouhé vzdálenosti se týká emisí oxidu uhličitého, a to zejména pokud se jedná o leteckou dopravu.

Tyto dvě síly se vzájemně „nevyrušují“, a proto je důležité, aby společnosti aktivně vyhledávaly příležitosti ke zlepšení jejich globálnhoí dopadu. Například v ESL nabízíme studentům možnost zmírnění emisí uhlíku prostřednictvím myclimate. Malé věci, jako je tato, mohou znamenat rozdíl.

Vedle sebehodnocení CSR Self-Assessment Tool, jsme vytvořili průmyslové CSR fórum, které dává školám možnost sdílet své zkušenosti a vyměňovat si tipy.

V roce 2015

CSR se stala důležitou součástí globální strategie předčasného ukončování školní docházky a my neustále hledáme nové iniciativy, které jsou v souladu s naší obchodní činnosti. Pokud máte nějaké návrhy, rádi bychom je slyšeli. Buďte v kontaktu přes naše stránky na Facebooku!

By Krister Weidenhielm

What do you think?