Jak se z anglického jazyka stal ten nejrozšířenější jazyk na světě?

Naučte se jazyky Březen 6, 2014

Před pěti sty lety mluvilo anglicky kolem pěti až sedmi miliónů lidí a většina z nich byla z Britských ostrovů. Nyní se toto číslo vyšplhalo na kolem 1,8 miliardy.

Co bylo příčinou?

Tato nevšední popularita angličtiny nemá nic společného se strukturou jazyka nebo dalšími zděděnými vlastnostmi, ale hlavním důvodem byla politika a historie.

Britské impérium

Poté, co se na Britských ostrovech rozvinula, dostala se angličtina do světa za pomoci námořníků, vojáků, poutníků, obchodníků a misionářů. Jakmile se začala tvořit jazyková legislativa, byla už angličtina ve všech koutech světa.

Například anglicky mluvící puritáni nebyli jediní, kteří přistáli na březích Severní Ameriky: svůj jazyk zde uplatnili i Španělé, Francouzi, Holanďané a Němci. Všechny tyto jazyky byly podporovány neustálými vlnami imigrantů z Evropy, které následovaly v dalších stoletích.

British-Empire

Ale během procesu “sjednocování” všech států, její zakladatelé chápali, že jazyk je důležitý pro vybudování národní identity. Angličtina se stala hlavním jazykem a byla všude protlačována. Ještě nedávno některé státy zakazovaly výuku cizích jazyků na privátních školách. Nejvyšší soud Spojených států toto omezení prohlásil za nezákonné až v roce 1923.

Ještě dodnes není anglický jazyk oficiálním jazykem Spojených států, ale není pochyb o tom, že se jedná o jazyk převládající.

A nebyla to jenom Amerika, která řekla “hello” angličtině. Na začátku dvacátého století se Britské impérium rozkládalo přes čtvrtinu světa, vyjímaje USA. V té době také vznikla populární fráze: “nad Britským impériem nikdy nezapadá slunce”.

Dnes už nad tímto impériem slunce opravdu zapadlo, ale angličtina je stále velmi důležitým jazykem v každé z bývalých britských kolonií.

Je pryč, ale nezapomněli jsme

V Britském impériu byl hlavní položkou obchod, proto se jen velmi málo Britů v těchto koloniích skutečně usadilo. To také vysvětluje, proč angličtina nedominovala v koloniích v Asii a Africe, kde se z ní stal jazyk pro úředníky, obchodníky a vzdělávání, nikoliv však jazyk lidu.

British-Empire-colonies

Dodnes hraje angličtina klíčovou roli v administrativě a státní správě těchto kolonií. Dlouho dobu znamenal přístup k anglickému jazyku přístup ke vzdělání, ať už se jednalo o misionářské školy v Africe nebo první univerzity v Indii. Tak se také vytvořily anglicky mluvící bohaté vrstvy, v těch nejlidnatějších zemích světa a jak víme, bohatí se umí dobře udržovat u moci.

Po vyhlášení nezávislosti se mnoho bývalých kolonií stalo oficiálně vícejazyčnými, ale všechny tyto rozličné skupiny potřebovaly jazyk, kterým by se mezi sebou a ostatními domluvily. A tímto jazykem byla zase angličtina. Anglický jazyk je teď oficiálním nebo dominantním jazykem v 75 oblastech: to vše je odkaz bývalého impéria.

V zemích, kde se vytvořili velké kolonie jako je Austrálie, Kanada a USA se místní jazyk a obyvatelstvo skoro úplně vyhladily, v zájmu zachování anglické dominance.

Angličtina nebyl prvním jazykem evropského kolonialismu, tím byla portugalština a holandština. A ještě na počátku devatenáctého století byla lingua franca francouzština. Proto je tento jedinečný mezinárodní status angličtiny vcelku nedávnou záležitostí.

Bez vzestupu USA ve dvacátém století, by světová jazyková krajina vypadala velmi odlišně.

Dvě světové války a vzestup USA

Poté, co se po válce v roce 1945 snažila Evropa znovu postavit na vlastní nohy, Amerika zatím rozkvétala. Americký obchod převzal otěže Britské Východoindické společnosti a vzal sebou i angličtinu. Vliv amerického obchodu spojený s tradicí zanechanou po Britském impériu, udělala z angličtiny světovou jedničku mezinárodního obchodu v 21. století. Všechny nejlepší obchodní školy světa dnes vyučují v angličtině.

Angličtina je dnes tím nejpoužívanějším a nejrozšířenějším jazykem v 19 z 27 států EU, kde není oficiálním jazykem. Těch 8 států, kde není na prvním místě, je spíše výsledkem politiky, která se vkrádá do jazyka: ruština je nejrozšířenějším jazykem v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Chorvatsky se nejvíce hovoří ve Slovinsku a čeština se nejvíce mluví na Slovensku.

americana-montage

Ale kulturní odkaz poválečných let je dalším důležitým faktorem v růstu angličtiny jako světového jazyka.

Nejenom, že USA posílali přes Atlantik peníze, ale také poskytli soundtrack skrze rock and roll, jazz, disco a hip hop. Hollywoodské filmy se staly globální senzací a americká televize se stala kulturním fenoménem. Americká kultura byla všude, plná sebevědomí a úspěchu a to přesně válkou zdevastovaná Evropa potřebovala.

Nejenom americká hudba otevřela dveře angličtině do evropských rádií a diskoték. Britské skupiny jako například The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Pink Floyd, The Police či Led Zeppelin zaručila Británii nemalou nadvládu nad rádiovými vlnami.

Hippies přišli ze San Franciska a Londýna. Hudební festivaly jako byl Isle of Wight či Woodstock se staly ikonické pro celé generace, nejenom anglicky mluvících lidí.

Tato “jemná síla” pokračuje dodnes…

Angličtina je “cool”

Výrobci reklam se chlubí tím, že jdou vždy s dobou. Vytvářejí touhu po produktu tím, že ho dělají lákavějším. Jedním s triků, který používají, je využívají anglická slova. Můžete se podívat na příklad z německých novin Der Spiegel’s German examples, španělského La Razon’s Spanish examples, francouzského Slate. French ones a italského La Repubblica’s Italian ones.

Now-hiring

Mnoho příkladů se vyskytuje ve sloganech mezinárodních firem, které chtějí mít ucelené slogany pro všechny pobočky, ale existují příklady místních firem, které se chtějí přidáním anglických slov zviditelnit. Samozřejmě i angličtina také oplývá takovými slovy, jako jsou například: haute coutureEau de Toilette, která zní mnohem lépe nepřeložená.

Hudební skupiny vydávají svá alba v angličtině, pokud chtějí získat co největší počet fanoušků. To samé platí i pro tvůrce filmů.  Neviditelný tlak na to, produkovat v angličtině jenom posiluje celý kulturní fenomén, který začal v druhé polovině dvacátého století.

Slovo “cool” bylo přivlastněno do několika různých jazyků.

Věda a technologie

Světová moc USA nastala ve stejnou dobu jako vznik počítačů, a proto je angličtina jazykem technologické revoluce a internetu. Zamyslete se například nad klávesnicí: je většinou navržena pro latinku, takže lidé žijící v Asii musí používat speciální techniky jak přepínat mezi jazyky.

Co se děje uvnitř většiny přístrojů je také ovlivněno angličtinou. USA je stále tou nejvíce inovativní zemí na světě, a proto je angličtina tím převládajícím jazykem.

Vtáhne vás, nevnucuje se

Snahy bývalých kolonizátorů vyjímaje, je úspěch anglického jazyka spojený s tím, že vás více zaujme než, že se vám vnucuje. Lidé v britských koloniích, kteří se chtěli vzdělávat, byli vzděláváni v angličtině. Umělci, kteří chtějí zaujmout co nejširší publikum, tak mohou udělat skrze angličtinu. Pokud chcete obchodovat mezinárodně, budete potřebovat angličtinu. Nemusíte mluvit anglicky, abyste měli úspěšnou kariéru, ale určitě to není na škodu.

Zůstane angličtina na prvním místě?

Někteří lidé tvrdí, že angličtina se stala všudypřítomnou, protože je “jednoduchá” nebo flexibilní, ale pokud se podíváte do historie, tak zjistíte, že to je irelevantní. Navzdory komplexnímu skloňování byla latina, tím nejrozšířenějším jazykem v Evropě po tisíce let (a její potomci jsou na tom dobře). Lidé se učili latinu z toho samého důvodu, proč se dnes učí angličtinu: aby postoupili v životě a měli přístup ke vzdělání. I když dnes už latinou mluví pouze kněží a akademici.

Jazyky a hranice se s časem mění, ale angličtina pravděpodobně zůstane na prvním místě ještě celou naší generaci.

By Alex Hammond

What do you think?