Je složitější naučit se cizí jazyk ve stáří?

Ještě v 90. letech se, děti považovali za jedinou věkovou skupinu, která se dokáže naučit cizí jazyk na úrovni rodilého mluvčího. Hlavním argumentem bylo, že děti se snáze učí a jsou mnohem citlivější k výuce cizích jazyků. To dávalo celkem dobrý smysl. Dávalo to smysl, protože děti se musí naučit jazyk, aby vůbec mohli ve společnosti žít a proto je pro ně výuka cizích jazyků snazší.

Avšak lingvisté se touto otázkou začali zabývat podrobněji a zjistili, že to není tak zřejmé a jasné, jak by se na první pohled zdálo. Výzkum dnes tvrdí, že zatímco mladší studenti mají určitou výhodou při výuce jazyků, starší a dospělí studenti mají zkušenosti a vyzrálejší přístup k výuce, která ještě u dětí není vyvinuta.

Zatímco děti jsou přirozeně přizpůsobené k získávání nových poznatků, dospělí používají svoje životní zkušenosti k výuce. Proto není výuka cizího jazyka s přibývajícím věkem těžší, ale prostě jiná.

Koho vlastně považujeme za dospělého?

Pokud si myslíte, že dříve hudba byla lepší a že jsou dnes děti pořádně nevychované, pak se určitě můžete považovat za dospělého.

167229185(1)

Během puberty dochází ke změně chemického složení v mozku, ale to neznamená, že s prvními beďary, zmizí vaše schopnosti naučit se cizí jazyk. Po té velké přeměně v pubertě už vás čekají postupné změny po celý život, ty už ale nejsou tak náhlé.

Po pubertě dochází ke zlomu, kde podle velmi kontroverzní hypotézy kritického období (Critical Period Hypothesis) přestává být mozek uzpůsobený k získávání nových informací a to může ztížit výuku nových jazyků. Mnoho vědců s touto hypotézou nesouhlasí obzvláště v kontextu jazykové přípravy, ale souhlasí, že mladší studenti mají určité výhody:

Kognitivní – paměť je pro výuku zásadní a děti skutečně “vstřebávají” informace lépe než dospělí. Někteří tvrdí, že to se také vztahuje na jazyky a jedním z důkazů je to, že dospělí se velmi těžko zbavují “cizího” přízvuku v druhém jazyce.

Motivační – toto je spíše nevýhodou pro dospělé, kteří se snaží namotivovat k výuce jazyků. Děti mají tu výhodu, že jsou motivované rodiči, zkouškami a touhou komunikovat.

Strukturní – ve vyspělých zemích mají děti spoustu času soustředit se na vzdělání. Pokud se několik hodin v týdnu věnují výuce cizích jazyků, pak je jejich postup nevyhnutelný. Naopak dospělí jsou většinou zaneprázdněni prací a musí si čas na výuku jazyků najít.

Ale dospělí mají svoje vlastní výhody:

Kognitivní  starší studenti mají vysoce vyvinutý kognitivní systém a mohou spojit výuku nového jazyka s jejich předchozími zkušenostmi s výukou. Jakmile dospějete, víte o sobě vice, a zároveň víte jaká výuková metoda je pro vás nejlepší. Studie prokázaly, že starší studenti mají lepší skóre na testech zaměřených na slovíčka než mladiství.

Zkušenosti  pokud máte životní zkušenosti, můžete tvořit asociace, které děti nedokážou, a ty jsou pro výuku jazyků důležité. Pokud už mluvíte jedním cizím jazykem, pak máte velkou výhodu, ale asociace většinou přicházejí z nečekaných míst, například ze slov písně, z reklamních sloganů nebo i z oblastí, které nejsou spojené s jazykem.

Kontextuální – čím jste starší, tím vice chápete důležitost jazyka. Výzkum ukázal, že dospělí se učí diskurz a konceptuální aspekty jazyka lépe než děti. Zatímco mladí studenti dokážou vytvořit gramaticky přesnější věty bez cizího přízvuku, dospělí chápou komplexnější koncepty a jazyk těchto myšlenek.

Takže, abych to shrnul, děti a dospělí se učí rozlišně. Výzkum prokazuje, že jediné, co mladiství dokážou lépe než dospělí, je získat skoro rodilý přízvuk. Ale pokud máte čas a nadšení, můžete být stejně plynulí jako děti.

Jak najít to správně prostředí pro výuku?

Jestliže dětem učení nazpaměť nedělá problémy, dospělým ano. Pokud studujete v dospělosti, potřebujete vice než jenom výuku ve třídě, aby vás namotivovala.

Výukou jazyka v zemi, kde se jím mluví, se můžete obklopit místní kulturou a namotivovat se k dalšímu studiu a procvičovat si vše, co se naučíte. Navíc tím, že si jazyk zasadíte do kontextu, získáte spojitost mezi teorií jazyka a každodenním využitím. Učit se gramatiku může být nudné, ale používat ji v konverzaci už není.

Když mluvíte s někým z místních v kavárně, prádelně nebo na baru, pak se vám čas strávený na hodině okamžitě zhodnotí. Také se určitě naučíte nějaké místní idiomy, ze kterých by se váš učitel začervenal!

Zkušenosti z cestování vám dodají odvahu. Jakmile jste viděli kousek světa, budete mít na co se odkazovat. Sebejistota a životní zkušenosti jsou důležité pro výuku v dospělosti: ten mladiství mozek je pryč, ale vaše know-how vám nabízí jiný přístup k výuce.

Věříme, že studium v zahraničí je tím nejlepším způsobem jak se naučit cizí jazyk v dospělosti. Spojuje kvalitní výuku s životem v odlišné kultuře, který je důležitý pro stadium.

Vybrat si ten správný kurz

Z naší zkušenosti víme, že i přesto, že mnoho studentů chce být ve skupině, se všemi věkovými skupinami, ale někteří preferují výuku ve třídě, kde jsou studenti blíže jejich vlastnímu věku. Výzkum ukázal, že někteří dospělí student se cítí méně sebejistí ve skupinách, kde jsou mladší lidé a to může mít špatný vliv na jejich výuku. Většina studentů jezdí na studia do zahraničí ve svých dvaceti letech, ale věkové rozdíly jsou obrovské a pravidelně pomáháme lidem různých věkových kategorií.

Having fun

Nedávno jsme otevřeli nové jazykové kurzy pro studenty od 30 let a výše. Díky velkému úspěchu kurzů anglického jazyka v Londýně a na Maltě, jsme otevřeli kurzy v Dublinu. Tento kurz považujeme za ten nejlepší pro každého po třicítce.

Také nabízíme kurzy po celém světě a do mnoha destinací pro lidi nad 50 let a seniory.

I v destinacích, kde tyto kurzy nenabízíme, vám můžeme poradit, která škola je lepší pro určité věkové kategorie a proč. Naši konzultanti vám kdykoliv poradí najít a vybrat si tu správnou školu.

Takže využijte této nabídky: jediná věc, která vás můžete odradit od výuky jazyků jste vy samy.

Naučili jste se jazyk v dospělosti? Podělte se s námi o vaše zážitky.

Zdroje:

Genesee, Fred. “Second Language Learning through Immersion: A Review of US Programs.”Review of Educational Research 55 (1985): 541-61.

Schulz, Renate A. and Elliott, Phillip, “Learning Spanish as an Older Adult”, in Hispania, Vol. 83, No. 1 (Mar., 2000), pp. 107-119

Swaffar, Janet K., “Competing Paradigms in Adult Language Acquisition”, in The Modern Language Journal, Vol. 73, No. 3 (Autumn, 1989), pp. 301-314

Tochon, Francois Victor, “The Key to Global Understanding: World Languages Education—Why Schools Need to Adapt”, in Review of Educational Research, Vol. 79, No. 2 (Jun., 2009), pp. 650-681

Wiley, Edward W., Bialystok, Ellen and Hakuta, Kenji, “New Approaches to Using Census Data to Test the Critical-Period Hypothesis for Second-Language Acquisition”, in Psychological Science, Vol. 16, No. 4 (Apr., 2005), pp. 341-343