Portugalština je na vzestupu

Naučte se jazyky Červen 26, 2014

Infante Dom Henrique de Avis byl člověk s chutí po dobrodružství. Po celá desetiletí před jeho narozením roku 1394 barbarští piráti využívali marocký přístav Ceuta ke svým útokům na jeho rodné Portugalsko, zotročovali místní obyvatele a prodávali je na afrických trzích. Henrique, nebo Henry Navigátor, jak se později stal známým, viděl, že bylo nutné opatření a zahájil odvážný, ale úspěšný útok na přístav.

Ceuta dnes

Pobídnutý tímto úspěchem, mladý Henrique se podíval ještě dál. Pod jeho záštitou portugalští průzkumníci se navigovali podél západního afrického pobřeží, Madeiry a celou cestu k Azorským ostrovům. Věk budování evropského impéria byl v plném světle a portugalský jazyk začal svou cestu kolem světa.

Sedm rychlých století vpřed a Evropa již není, co bývala. Nicméně beze změny světového jazyka. První jazyk, který opustil Evropu, je nyní mnohem důležitější, než kdy byl před staletími. A stejně jako před staletími, i v současné době to je díky obchodu.

Nové portugalské impérium

Minerály a ropa jsou hlavní vývozní artikly z portugalsky mluvící části Afriky a každý, kdo si bude chtít ukrojit z tohoto koláče, bude muset mluvit portugalsky. Angola má například jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik, která roste díky druhé největší zásobě ropy na kontinentu.

Mluvit anglicky prostě nestačí v hlavním městě Luandě, která se vzpamatovává z dlouhé a bolestivé občanské války a války o nezávislost (státní vlajka stále obsahuje piktogram mačety). Zatímco se velmi rozvíjí infrastruktura a narůstající počet expatriotů dělá město stále více mezinárodní, není možné se vyhnout faktu, že domluvit se portugalsky je veliká výhoda.

Alex, který pracuje pro velkou přepravní společnost, říká, že portugalština je důležitá pro kohokoli pracujícího v turismu, dopravě a logistice v portugalsky mluvícím světě. Zatímco vrcholoví manažeři v importu / exportu mluví anglicky, „když mluvíte s méně kvalifikovanými lidmi, potřebujete čím dál více místní jazyk.“ Také vyzdvihuje mezeru mezi generacemi: lidé pod 40 let mluví více anglicky než jejich starší kolegové. Ale i s vícejazyčnými manažery „ se lidé cítí pohodlněji mluvit jejich jazykem… tím začne jednání vždy pozitivně.“

Narozdíl od Angoly Mozambik nemá mačetu na svojí vlajce. Ne, Mosambik má AK-47 útočnou pušku. A v současné době analytikové očekávají, že se země stane klíčovým světovým hráčem v exportu uhlí a zemního plynu. Od roku 1992 a konce války je Mosambik na strmé vzestupné křivce jako sledovaná Angola. Tento zrychlený vývoj je však nevyhnutelně v někdy-chaotickém prostředí. V této souvislosti je zvládnutí národního jazyka, toho mluveného v soukromém i veřejném sektoru, ještě důležitější.

Portugalština není vždy prvním jazykem, kterým se mluví v Angole nebo v Mozambiku (nebo v Guinea-Bissau a Cape Verde), ale je dominantním jazykem obchodu a častým frankofoním jazykem mezi místní komunitou.

Jean-Pierre Conus, více-president INNSECO SA, vyjednával s Angolou po více než 15 let, které zahrnuly i 7 let žití v Luandě. Před svým odjezdem do Angoly již mluvil španělsky a domníval se, že si vystačí bez portugalštiny. Při sebereflexi tvrdí, že to byla hrozná chyba, která mu pomohla k tomu, aby mluvil strašně „portunělsky“, něčím mezi oběma jazyky. “Na základě této zkušenosti jako manažer,” říká, “se ujišťujeme, že naši zaměstnanci jsou perfektně připraveni na pečlivou práci v portugalštině a jazykové pobyty jsou ve většině případů nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk.“

Poté, co v poslední době hledá nové zaměstnance, kteří budou pracovat na projektu vztahujícímu se k Angole, INNESCO uspořádalo 4 týdenní kurz portugalštiny v Lisabonu přes ESL – jazykové pobyty. “V dnešní době je již možné mít své zaměstnance na studiu v zahraničí na částečný úvazek po dobu až několika týdnů, zatímco jsou v kontaktu se svojí kaceláří“ říká Jean-Pierre.

Studentský model

Pokud bývalé portugalské kolonie v Africe potřebují zářný příklad, který by mohly následovat, mohly by se podívat směrem na západ k Brazílii… kde národní vlajky oslavují Ordem e Progresso (pořádek a pokrok) jako opak k revolucionářským zbraním.

Jeden z největších a přirozeně požehnaných národů světa Brazílie, jejíž cesta k mezinárodnímu úspěchu byla vše jen ne snadná, se dnes přesto řadí mezi zavedené hospodářské velmoci v rámci mezinárodního rozhodování. Je nemožné se vyhnout brazilskému pozoruhodnému ekonomickému růstu v posledních desetiletích.

Po většinu 20. Století byla Brazílie vnímána jako místo kam jít, pokud jste si chtěli užívat: země známá svou hudbou, fotbalem a svůdným způsobem života. Moderní země zachovala vše z těchto kulturních základů a našla nové závažnosti: důkazem je prezidentka Rousseff a její seriózní pokusy o vyčištění korupce a rozvíjení správné infrastruktury.

Pravidelné protesty v ulicích brazilských měst jsou známky pokroku, ne regrese: lidé se cítí oprávněni požadovat se řádné správy věcí veřejných v souladu s hospodářským růstem.

Brazílie v jednadvacátém století je zemí příležitostí pro zahraniční pracovníky a investory, ale musíte mluvit portugalsky, abyste tyto příležitosti mohli využít. Je domovem více než 80% světových mluvčích portugalštiny.

Alexandra Borges de Sousa, genrální ředitelka společnosti CIAL Centro de Linguas in Lisbon, říká, že typičtí studenti na kurzech obchodní portugalštiny jsou „ manažeři, kteří se chystají žít a pracovat v zemi mluvící portugalsky.“ Díky zvýšené poptávce po brazilské portugalštině škola zaměstnává stále více učitelů z Brazílie, aby uspokojili poptávku.

Přesto je poptávka po portugalštině širší: „ existuje mnoho mezinárodních organizací působících v portugalsky mluvících zemích Afriky a máme mnoho důstojníků z těchto organizací, kteří se přihlašují do studia“ a škola jim nabízí lekce zaměřené na veřejné zdraví, rybolov, vlády a veřejné instituce, diplomacii a pojištění.

Sladký zvuk příležitosti

S názvem „ sladký a laskavý jazyk“ Cervantese bude portugalština známější pro mluvčí ostatních latinských jazyků. A co víc, neměli byste být příliš znepokojeni rozdíly mezi evropskou portugalštinou, africkou nebo latinskoamerickou. Ačkoli v sobě nesou jazyky drobné rozdíly v slovní zasobě a výslovnosti, gramatiku má drtivá většina slovníku stejnou.

S „rostoucí mezinárodní projekcí“ portugalštiny v posledních letech, Alexandra tvrdí, že profil typického studenta je širší než kdy před tím. „Během posledních let jsme viděli spoustu mladších žáků (18-23 let), kteří studovali portugalštinu, protože to je jazyk „v pohodě“ a nebo dobrá investice do jejich budoucnosti.“

Jean-Pierra z INNESCOa vzala portugalština evidentně za srdce, neboť řílá, že ačkoli jeho ponoření do tohoto jazyka bylo z důvodu potřeby, „byl jím rychle sveden a také množstvím kulturního bohatství.“ Nyní považuje portugalštinu za “langue de coeur”.

Jsme přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak se učit jazyk, je ponoření se do portugalštiny ať už v Portugalsku nebo v jedné z našich partnerských škol v Brazílii. Jedna věc je jistá: portugalština je stále důležitější a může být velkým přínosem pro Vaší kariéru.

Obrázky: Ceuta desde Monte Hacho od Victor Fernandez Salinas via CC, Besøk hos FMC i Angola od Utenriksdepartementet UD via CC, Carnaval 2010 Governador Jaques Wagner e a ministra Dilma Rousseff no Camarote Campo Grande od GOVBAvia CC.
By Alex Hammond

What do you think?