Proč mi nejdou jazyky?

Pokud vám cizí slova jdou “jedním uchem tam a druhým ven”, pak jste pravděpodobně neměli moc dobré zkušenosti ze školy. To vás pak znejistí po celý život.

Pravda je, že někteří lidé mají větší nadání na jazyky než jiní, ale všichni se dokážou druhý jazyk naučit. Jenom v Evropě v zemích jako je Lucembursko, Litva, Nizozemsko, Malta, Slovinsko, Lotyšsko a Švédsko, se více jak 90% obyvatelstva domluví v druhém jazyce. Lidé v těchto oblastech neoplývají neobvyklými jazykovými schopnostmi, ale těží z okolností a vlastní motivace.

V těchto zemích naleznete milióny lidí, kteří nejsou přirozeně “nadaní” na jazyky, ale stejně dosáhli dobré konverzační úrovně v cizím jazyce a to je první krok k ovládnutí cizího jazyka. A to je dobrou zprávou i pro vás, protože se jazyk můžete naučit stejně jako oni.

Takže, co je ten “špatný” student a jak se tomuto fenoménu vyhnout?

Nejdříve se můžeme podívat na typické znaky dobrých studentů:

Dobrá paměť

Jeden z nejdůležitějších biologických předpokladů k výuce jazyka je paměť. Schopnost si zapamatovat a vybavit si slova či celé věty cizího jazyka je velmi důležitá a pro některé lidi je to jednodušší než pro ostatní. Ale zatímco dobrá paměť je skvělým pomocníkem, existují ale i metody pro ty z nás, kteří nemají mentální kapacitu Googlu. Pro tyto jedince je důležitá následující věc…

Dobrá metoda

Pokud se vám okamžitě nevybavují slova či gramatické konstrukce, nejste samy. Naopak jste součástí velké skupiny studentů snažících se naučit cizí jazyk, kteří potřebují repetici, aby si věci zapamatovaly. Každý student používá jinačí metodu, ale některé metody jsou skoro pořád úspěšné (o těchto metodách vice)

Poslech

listening

Existují velké rozdíly mezi jazykem mluveným a psaným. I když někdy psaná forma kopíruje výslovnost, lidé většinou nemluví tak jak píšou. Například, skoro vůbec v psaném textu neuvidíte hesitační zvuky jako – aa, eh – i přesto, že jsou důležitou součástí mluveného projevu.  Abyste získali ten správný rytmus řeči, je potřeba, abyste byli jazyku opravdu vystaveni a zaposlouchali se.

Motivace

Všechny výše zmíněné rady jsou k ničemu, pokud nebudete dostatečně namotivovaní. Proč jsou lidé ve Švédsku a Nizozemsku tak dobří v cizích jazycích… a obzvláště v angličtině?

Švédština a holandština se jen velmi zřídka používá mimo Švédsko a území kolem Holandska. Proto je pro obyvatele, kteří chtějí komunikovat se zbytkem světa, důležité naučit se druhý jazyk, což je většinou angličtina. V motivaci jim dále napomáhají další faktory, jako je dobrý systém školství od raného věku a celonárodní preference titulkování televize.

Ale i bez externích faktorů můžete nalézt motivaci k výuce druhého jazyka. Tato motivace může být porozumění cizímu filmu či možnost mluvit španělsky nebo portugalsky v místním salsa klubu nebo pochopení textu k vaší oblíbené písni. S motivací přichází I soustředěnost na to, co se vlastně učíte.

Výuka jazyka v zemi, kde se tento jazyk mluví je jednou z možností, jak vaše motivace neoslabí.

Je nevýhodou začít se učit jazyk v pozdním věku?

Teorie lingvistiky přišla s kontroverzní hypotézou Kritického období, která tvrdí, že po dětství už se schopnost naučit se cizí jazyk rapidně snižuje. Tato teorie je kontroverzní, protože není podložena mnoha důkazy a existuje spousta dospělých, kteří se naučili úplné plynulosti v druhém jazyce.

Co tento výzkum ukázal, bylo, že dospělí se špatně zbavují “cizího” přízvuku, oproti mladším studentům. Ale i rodilý mluvčí má místní přízvuk a neexistuje žádná řeč, která by byla bez přízvuku.

Pokud začnete studovat jazyk dříve, máte vice času na procvičování a málokdy se stává, že zapomenete úplně vše z dětství. Například pokud jste se na škole učili cizí jazyk a pak jste ho deset let nepoužívali, budete mít stejně výhodu pokud se rozhodnete v něm poté zase pokračovat.

Arnold-Schwarzenegger

Takže začít s jazyky v pozdějším věku je jistou nevýhodou, ale není to výmluvou, že jste “špatní v jazycích”. Arnold Schwarzenegger se do Ameriky přestěhoval ve 21 letech a skoro vůbec neuměl anglicky. Ještě do dnešní doby má silný přízvuk, ale to ho nezastavilo v tom, že se stal velkou filmovou hvězdou a guvernérem Kalifornie.

Můžete si přečíst článek: “Je složitější naučit se cizí jazyk ve stáří?“, který pojednává o tom, jak se mění přístup k výuce jazyka v pokročilejším věku.

Najít tu správnou metodu

Nezáleží na tom, jestli vám jazyky jdou či nejdou, hlavní je, abyste si našli tu správnou metodu pro výuku, která vám bude nejvíce vyhovovat. Výběr bude hlavně záležet na vás a na vašich předchozích zkušenostech s učením.

Některým lidem svědčí memorizace: naučit se nazpaměť gramatiku a slovíčka. V některých školských systémech je tato metoda tou preferovanou pro výuku, a studenti, kteří tímto školstvím prošli, by mohli tuto metodu využít. Ale pro mnohé ostatní je právě memorizace důvodem, proč si myslí, že nejsou dobří v cizích jazycích.

Výborně připravené hodiny poskytují možnost učit se od experta a zároveň si procvičovat vše se studenty, kteří jsou na vaší úrovni. Hodiny v jazykové škole nejsou stejné jako hodiny na střední škole. Velikost každé třídy je podstatně menší, studenti jsou motivováni (všichni si vybrali, že tam budou) a metody výuky nejsou zastaralé.

Někteří studenti si oblíbí individuální výuku. Výhoda je v tomto případě velmi jasná: učitel se soustředí pouze na vás. Výuka jde podle vašeho tempa a každá látka se dál nepohne, dokud ji nepochopíte. Jiní studenti jsou naopak vice namotivovaní pokud jsou ve skupině lidí.

Výuka by měla být příjemná: výuka jazyka by měla být zábavná, ale zároveň zajímavá. Je také důležité, abyste porozuměli celé mechanice jazyka, jak se slova navzájem ovlivňují a jak ovlivňují smysl. Jinými slovy, gramatika. Dobrý učitel vždy dokáže udělat gramatiku zajímavou. Asi si říkáte, jak může být gramatika zajímavá? Pokud se díváte na gramatiku ne jako na překážku, kterou musíte pokořit, ale jako důležitou složku jak rozvíjet svoje myšlenky, není už gramatika, tak špatná. Zapamatovat si tabulky je docela nuda, ale umět se vyjádřit už nuda není.

Klíčové prvky k výuce jazyka

Úspěšný student se jazyk učí i mimo školní lavice a tady je důležité vybrat si tu správnou metodu. Metoda výuky je velmi individuální a většině lidí prospívají různé metody v průběhu jejich života. Nuda je nepřítel každého studenta.

wien-treppen

Tři velmi důležité prvky studia je relevantnost, porozumění repetice.

Pokud je to, co se učíte relevantní, bude se vám to učit mnohem lépe. Každý den jsme vystaveni přívalu neužitečných informací a z nich si můžeme pamatovat pouze zlomek. Pokud se opravdu chcete cizí jazyk naučit, půjde vám to podstatně snáze. V našich jazykových kurzech se témata hodin vybírají pečlivě, tak aby pro studenty byly co nejrelevantnější. Témata budou spojena s vašimi zážitky s místní kulturou mimo hodiny.

Jazykové pobyty, kde se přímo ponoříte do místního folklóru, vám nabízí možnost naučit se něco nového a zajímavého pomocí jiného jazyka. To nás inspirovalo k vytvoření našich kurzů language PLUS courses, kde se tradiční hodiny spojují s místními aktivitami od vaření přes snowboarding.

Je důležité, abyste porozuměli každému prvku v jazyce, který se budete učit. V tomto případě je to velmi důležité zejména z hlediska gramatiky, která je základem každého jazyka. Učit se gramatiku neznamená jenom memorizaci tabulek, ale pokud jste tímto jazykem obklopeni a musíte jej používat každý den, pak se gramatika učí mnohem lépe.

Ať už se učíte gramatiku či slovní zásobu, repetice vám pomůže si vše zapamatovat a vybavit. Repetice neznamená jenom opakování jedné věty desetkrát, ale to že uvidíte ty samé větné konstrukce nebo slovíčka, která se budou v průběhu studia opakovat. Jak tu repetici budete praktikovat je jenom na vás: můžete poslouchat hudbu. Pokud hrajete nějaký sport, pak se budou ta samá slova opakovat. Vždy jde o procvičování.

Obklopit se cizím jazykem je ten nejefektivnější způsob výuky

studying-abroad-group

Společnost ESL – jazykové pobyty, věří, že výuka jazyka v té dané zemi je tou nejlepší motivací. Rozvinete jazyk za pomoci našich zkušených lektorů. Ve svém volném čase jste obklopeni jazykem, který se učíte.

Nejenom, že je to skvělá zkušenost, ale zároveň dosáhnete relevance, porozumění a repetice. Vaše dovednosti se prozkoušejí na každé úrovni.

Nabízíme kurzy v těch nejzajímavějších destinacích, kde můžete surfovat nebo si užívat velkoměsta.

Zkontaktujte nás, a my vás informujeme o všech našich kurzech a destinacích.

Pořád si myslíte, že vám nejdou jazyky? Dejte nám vědět!

Obrázky: Cortto skrze CC, Alex Hammond

 

Zdroje:

Europeans and their Languages, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf

Johnson, Jacqueline S., and Elissa L. Newport. “Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language.”Cognitive psychology 21.1 (1989): 60-99.

Lenneberg, E. Biological Foundations of Language. New York: Wiley, 1967.

Singleton, D. David Michael, and Zsol Lengyel, eds. The Age Factor in Second Language Acquisition: A Critical Look at the Critical Period Hypothesis 7. Multilingual Matters, 1995.