Jazykové schopnosti nejsou všechno…

Odcestovat do zahraničí za studiem jazyka je tou nejrychlejší cestou, jak si osvojit cizí jazyk. Ale jazykové dovednosti nejsou jedinou výhodou studia v zahraničí, v cizině se můžete naučit celou řadu dovedností.

Ty se nazývají měkké dovednosti (soft skills). Ve vašem životopise je jen tak neprokážete, obzvláště když je každý “skvělý v kolektivu”, ale právě tyto vlastnosti zaměstnavatelé vyhledávají nejvíce. Jakmile vás pozvou na pohovor, budou tyto dovednosti ty nejžádanější.

Soft skills jsou důležité dovednosti, které vám v mnoha ohledech ulehčí život.

Co jsou soft skills?

Soft skills jsou například flexibilitařešení problémů a schopnosti pracovat v kolektivu. Dále pak komunikační dovednosti, obzvláště schopnost naslouchat umět přijímat kritiku, jsou jedny z nejcennějších soft skills, protože ukazují, že se dokážete dále v zaměstnání rozvíjet.

Většina těchto dovedností narůstá se sebevědomím a jistotou a právě díky těmto dovednostem si můžete být sami sebou jistější. Se sebejistotou vzniká úspěch a s úspěchem narůstá sebejistota.

handshake

Firmy platí hodně peněz za zaškolení svých zaměstnanců v těchto dovednostech, když tedy během pohovoru prokážete, že už tyto vlastnosti máte, budete mít hned větší možnosti a příležitosti. Nejlepší na tom je, že tyto vlastnosti se stanou součástí vaší osobnosti, nebude třeba, abyste na ně jakkoliv upozorňovali, protože budou zřejmé.

Co s nimi má jazykový kurz společný?

Gaëlle Duriaux studovala tři měsíce v Londýně a říká, že: “to byla životní zkušenost, která vás naučí nejenom hodně o jazyce, ale také o tom, jak uvažovat samostatně a starat se sama o sebe.”

Dovednosti, jako například práce v týmu či prezentační dovednosti, můžete přímo přenést i do vašeho pracovního života. Umět mluvit ve třídě v cizím jazyce vyžaduje odvahu a schopnost překonat strach. Možná tomu nebudete věřit, ale i ti nejlepší vrcholoví sportovci či zpěváci zažívají trému.  Rozdíl je v tom, že díky zkušenostem, vědí jak tento strach překonat.

Všechny techniky, které využijete během studia cizího jazyka, můžete použít také v dalším vzdělávání, ať už se jedná o mnemotechnické pomůcky nebo prezentační schopnosti.

Navíc díky dobrodružstvím, která zažijete  mimo třídu, budete flexibilnější. V cizí zemi věci fungují jinak: v některých zemích jezdí autobusy načas, někde jsou zpožděné a někde nepřijedou vůbec. Život v cizí zemi vám pomůže i ve vašem budoucím zaměstnání.

Jeanne studovala angličtinu v San Francisku na 24 týdnů a o své zkušenosti řekla, že “měla určité stereotypy o zdejší kultuře, ale to se úplně změnilo během pobytu. Nejsem tak nesmělá, protože musím komunikovat a cítím se i vice nezávislá.”

Většinu soft skills získáváme, právě když musíme řešit neznámé situace, zkoušíme něco nového a hlavně když potkáváme nové lidi.

Kulturní element

Během jazykového pobytu potkáte lidi z celého světa. Právě tito lidé vás obohatí o své zkušenosti a různé kulturní tradice. S těmito lidmi strávíte hodiny ve třídě a budete s nimi komunikovat v cizím jazyce.

socialising-in-Italy

Není proto neobvyklé, že budete mít ve třídě studenty ze všech čtyř kontinentů. Fabio Quintero studoval angličtinu 22 týdnů v Aucklandu a říká, že “nejzajímavější byla možnost sdílet své zážitky s lidmi z různých koutů světa. Navíc zažijete spoustu divných věcí, které byste předtím nikdy nezažili a tím získáte jiný pohled na věc.”

Kulturní pochopení nebylo nikdy tak důležité jako dnes v našem globalizovaném světě. Samozřejmě čím déle strávíte v cizí zemi, tím budete flexibilnější a světaznalí.

Manon Subilia studovala angličtinu 10 týdnů ve Fort Lauderdale a říká “byly jsme skvělý tým a pomáhali jsme si v dosažení našich cílů… samozřejmě všechno vždy končí a vy odjedete, ale získáte kamarády, kteří změní váš přístup k životu.”

Neříkáme, že studium jazyka změní radikálně váš život, ale určitě to není vyloučeno. A tyto změny vás udělají šťastnější a sebejistější.

Pokud jste studovali v zahraničí, změnilo vás to? S vašimi zážitky se můžete svěřit v komentářích.

Obrázky: The Handshake od torbakhopper via CC, Socialising in Italy © Alex Hammond