Tagged: Panama

Změna vnímání v Latinské Americe

Z celkového počtu 400 milionů španělsky mluvících osob na světě jich zhruba 85 % žije v Latinské Americe. Je to rozmanité místo, táhnoucí se od ledově modrých ledovců Tierra del...