Tagged: Rozpočet

Deset věcí v Římě pod €20

Hlavní město Itálie je jakožto jedno z největších studentských měst na světě ideální destinací prokurz italštiny. Řím nabízí to pravé pro každého a pro každý rozpočet. Sešli jsme se s...

Změna vnímání v Latinské Americe

Z celkového počtu 400 milionů španělsky mluvících osob na světě jich zhruba 85 % žije v Latinské Americe. Je to rozmanité místo, táhnoucí se od ledově modrých ledovců Tierra del...