Diskutujeme s British Study Centres (Sdružení Anglických Škol) na téma trvale udržitelný rozvoj ve Velké Británii.

Trvale udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost firem (CSR) jsou témata, která jsou nám, v ESL, velmi blízká. Krister Weidenhielm, ředitel produktového vývoje a nákupu, hovořil na nedávné britské marketingové konferenci o rostoucím významu společenské odpovědnosti podniků, které působí v oblasti vzdělávání.

Součástí našeho závazku je sdílet zkušenosti, které jsme doposud na naší cestě nasbírali a povzbuzovat ostatní k vytvoření své vlastní CSR strategie. Jako pomoc k dosažení tohoto cíle jsme speciálně pro jazykové školy vytvořili nástroj pro sebehodnocení.
Výsledky sebehodnocení jednotlivých škol jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Jedna ze skupin škol, která v obrovské míře využívá tohoto nástroje k rozvoji vlastních interních strategií, je British Study Centres (BSC), jeden z našich klíčových partnerů ve Velké Británii.
Dali jsme si schůzku s generálním ředitelem BSC, Andrew Roperem, abychom se dozvěděli více o tom, jak řeší trvale udržitelný rozvoj v BSC a ve Velké Británii jako takové.

ESL: Proč se BSC pustila do řešení otázky udržitelného rozvoje?

BSC: Následovat „ekologickou“ cestu, je poměrně jasná volba, že? Jakmile se jednou společnost rozhodne touto cestou jít, pak už je to hračka. Každý věří, že je to dobrá věc, naskočí na palubu a je ochoten pomáhat?

Podle našich zkušeností to není až tak úplně pravda, a to i přes to, že se píše rok 2012. Někdy je to skutečně těžký úkol přesvědčit lidi, aby spolupracovali.
Řekněme, že za posledních 12 měsíců jsme v BSC prodělali několik významných změn, které nás vedou velmi pozitivním směrem.

ESL: Takže, jaké kroky jste v rámci CSR v BSC podnikli a čeho jste dosáhli?

BSC: V dubnu 2011 se British Study Centres, za podpory ESL, zavázala k udržitelnému rozvoji. Mezi nejlepší momenty roku se zařadila účast všech BSC škol v soutěži o “nejprogresivnější ekologickou školu”. Soutěž vyhrála jedna z našich londýnských škol, která dosáhla významných změn ve způsobu fungování, které se týkaly například:

  • snížení spotřeby vody o 3000 litrů / den, za pomocí instalace zařízení určeného ke kontrole spotřeby vody
  • montáž automatů na jídlo a nápoje, pitných stojanů a kopírek s elektronickými časovači, které šetří spotřebu elektrické energie v nočních hodinách
  • síťové vypnutí klimatizace a počítačů na konci každého dne
  • instalace viditelně označených recyklačních košů na papír, karton, plast a plechovky – pro zaměstnance i studenty
  • používat recyklované inkoustové tonery a následně tonery recyklovat zpět
  • podpora zaměstnanců, kteří cestují do práce na kole, prostřednictvím programu “na kole do práce”, ve kterém společnost hradí náklady na jízdní kolo

ESL: Jak byla tato skupina čtyř škol tímto procesem ovlivněna?

BSC: Jako skupina máme tu výhodu, že máme několik míst a budov. V průběhu minulého roku jsme se zaměřili na sdílení osvědčených postupů. Byla-li například jedna ze škol úspěšná v úspoře energie nebo při recyklační kampani, pak jsme se snažili podělit se o tyto zkušenosti i s ostatními školami a ukázat jim cestu, jak se dostat na stejnou úroveň. ESL nástroj sebehodnocení nás motivuje ke sdílení nápadů a nutí nás hovořit o myšlence trvalého udržitelného rozvoje.

Stále se snažíme, aby všichni členové naší skupiny byli zapojeni do osvědčených postupů CSR a pokračovali v dialogu o udržitelnosti.

Jednou z významných CSR událostí loňského roku, kde všichni ve společnosti hráli podstatnou roli, byla charitativní akce zaměřená na získání financí, která měla pozitivní dopad na naši místní a širší komunitu. Za poslední rok jsme byli zapojeni do devíti různých charitativních akcí a získali jsme přes £ 3000 prostřednictvím těchto iniciativ: Comic Relief, Red Nose Day, Speak English Red and Yellow Card, Families in Africa, East Africa Appeal, Easter Raffle, Bike Ride for Japan, I love Japan Day, Japan Relief Fundraiser.

Kromě uvedených aktivit firma pravidelně, každý rok, přispívá významnou částkou na charitativní organizaci – Hotcourses Foundation, která pomáhá financovat vzdělávání HIV pozitivních dětí v rozvojových zemích.

ESL: Jak vám ESL nástroj pro sebehodnocení pomáhá ve vašich procesech?

BSC: Podpora ESL byla velmi důležitá v tom, abychom pravidla a postupy CSR uměli správně umístit. Předtím pracovala každá škola na svých udržitelných cílech samostatně. Mnoho činností, které jsou specifikovány v kodexu CSR, jsme dodržovali již předtím, ale chyběla celková komplexnost, důslednost a jasný cíl, což velmi často vedlo k nesystémovosti. Strategie, kterou jsme s pomocí ESL nástroje pro sebehodnocení vyvinuli, pomohla našim školám rozvíjet se nejen individuálně, ale také skupinově.

Také škola byla pro nás velmi dobrou motivací, abychom se dostali tam, kde chceme být. Vidět naše výsledky na webových stránkách ESL bylo velmi příjemné a dalo nám to nový impulz k dalšímu zlepšování. Školy mezi sebou soutěží o to, kdo v tomto testu obstojí a dosáhne nejlepších výsledků!

Shledáváte Fóra, která jsou součástí tohoto nástroje, jako užitečná?

Nástroj podporuje školy ke sdílení informací, ideií a zkušeností a to jak v rámci naší skupiny, tak i s ostatními zahraničními školami. Například jsme vzájemně sdíleli zkušenosti a nápady se skupinou škol v Kanadě. Fórum také podporuje vzájemný dialog mezi našimi jednotlivými školami.

ESL: Jaké jsou vaše další plány?

BSC: Někdy je těžké udržet strategii CSR na prvním místě programu společnosti a speciálně pak ve Velké Británii, kde se v posledních několika letech podařilo dostat CSR na druhou příčku. Dlouhodobý růst a udržitelnost jsou velmi úzce spjaty, a proto dodržování všeobecně uznávaných činností CSR vede k neméně podstatné úspoře nákladů ve společnosti.

Další výzvou je získat na palubu vrcholové vedení firmy a udržet zájem zaměstnanců. Monitorovací fáze nám objektivně ukázala, že jsme doposud nedosáhli zlepšení v oblasti snížení spotřeby energie, vody a využitelných prostředků.

ESL: Jak je Velká Británie nakloněna podpoře principů a akčních plánů CSR, příznivě a nebo je tomu naopak?

BSC: Ve Velké Británii existuje jen velmi málo předpisů, které nutí společnosti, jako je BSC, aby následovaly ekologické principy a staly se v této oblasti zodpovědnější. Bez tohoto “nátlaku” si musí každý nejprve spočítat poměr nákladů a přínosů, které souvisejí s potenciální implementací CSR systému. Což tedy v praxi znamená, že získat společnosti, které zařadí CSR strategii do globálního řízení školy, není vůbec lehké.

Velkou Británii nemůžeme považovat za příliš přátelskou zemi pro CSR. I když se tu setkáte s poměrně velkým povědomím o potřebě ekologického chování, tak v praxi to funguje úplně jinak. Například takový Angličan, který rád používá hadici k tomu, aby zalil svou zahradu a stále nemůže pochopit, že je to již nežádoucí, cennově nedostupné a dlouhodobě neudržitelné. Podobně je tomu i s recyklací a její podporou, která přišla do Velké Británie poměrně pozdě. Zatímco většina domácností již nyní třídí odpad a má jeden koš na odpad, další na papír, plast či jiné další recyklovatelné materiály, tak v průmyslu, zejména ve středních a malých firmách, není efektivní recyklace žádnou samozřejmostí. Pokud navštívíte společnost nebo centrum města a turistické atrakce Velké Británie, pak obvykle uvidíte jen jeden typ kontejneru, kde se shromažďují všechny odpadky dohromady, ale žádný pro třídění odpadu.

V tomto ohledu nabízí Velká Británie podnětné prostředí společnostem, které jsou srozuměny s CSR a působí, stejně jako my, v oblasti poskytovatele vzdělávacích služeb v rámci jazykově orientovaného cestovního průmyslu. Díky svému pozitivnímu vlivu na nejrůznější skupiny lidí, se kterými spolupracujeme nebo jsme jinak propojeni – zaměstnanci, studenti, majitelé, obchodní zástupci, dodavatelé a také místní a širší veřejnost, jsme pevně přesvědčeni o tom, že můžeme změnit jejich postoj k CSR.

Je to pro nás výzva, na kterou se těšíme.

ESL: Andrew, děkujeme za rozhovor!